Vi er gale for å stamme lanseringen av den moderne BlockFi Bitcoin Belief, en finansieringsbil som gjør det enklere for institusjoner og bestemte personinvestorer å komme inn på bitcoin. Troen er designet for å tilby et erstatning og mer utpekt-fantastisk inngangsnivå til kryptomarkedet.

Hvorfor tok vi tak for å score en tro? Vel, finansieringskontrakter er blant de mange mest tradisjonelle strategiene for hovedinstitusjoner for å gjøre investeringer i bitcoin, og vår er bygget for å danne jobben grei og tydelig.

Her er planen der den virkelig fungerer. BlockFi Bitcoin Belief vil dele aksjer ved ikke-offentlige plasseringer, og verdien av aksjene vil ha tillit til verdien av BTC som holdes av troen (minus kostnader og varierte forpliktelser). Ved fødselseffekten skal trosandeler gis til internasjonale institusjoner og varierte sertifiserte investorer. Om en stund skal oppføringen utvides til å bestå av tillatte spesielle personinvestorer i USA.

“Gitt omfanget av institusjonell aktivitet i moderne måneder og etterspørsel etter etiketter som spanker moderne, offisielle finansieringsbiler, er tidspunktet for BlockFi Bitcoin Belief suverent,” snakket om Zac Prince, grunnlegger og administrerende direktør av BlockFi. “Når vi arbeider for å utvide tilbudet av denne bilen til detaljhandelsmegling, krever vi at dette produktet vil øke forhøyede investeringer i digitale kilder.”

Den første runden av abonnenter til troen vil bestå av BlockFi, for sikker, så smart som en grabgruppe av institusjoner, som alle bruker BTC for å abonnere. Så snart den opprinnelige låsningslengden slutter, kan aksjene gå godt per sjanse, og dessuten endre seg på side for sekundær finansiering på et utrolig alternativ fra kjente meglerplattformer.

Som sponsor av troen, vil BlockFi Administration LLC, et heleid datterselskap av BlockFi, utpeke et sponsorgebyr på 1. 75%. Bitcoin som holdes i troen, skal oppbevares av Constancy Digital Resources Services av en forvaringsoppløsning som er målrettet for institusjonelle investeringer. Davis Polk & Wardwell fungerer som en sjenerøs rådgiver for BlockFi i forbindelse sms låne troen, mens Coin Metrics Inc. tilbyr indeks- og prisregistreringer, og Grant Thornton LLP fungerer som troens regnskapsrevisor.

“Vi vurderer at trosstrukturen for dette produktet er viktig for investorer og må lydløst spille et behov for å nyte funksjonen for å forbedre adgangen til dette begynnende markedet,” la til Yevgeniy Feldman , visepresident for institusjonelle tjenester i BlockFi. “BlockFi Bitcoin Belief kan mer uten angst imøtekomme impulsivt økende krav fra publikum om å foreta investeringer i digitale kilder, og vår vilje til å ta vare på troens beholdning sms låne Constancy Digital Resources vil gi aksjonærene trygghet i beskyttelsen av sine investeringer. . ”

“Det digitale aktiva-økosystemet har vokst sterkt i moderne år, og skapt en utrolig sterkere markedsplass for investorer og akselererende etterspørsel blant institusjoner,” snakket om Christine Sandler, leder for bruttosalg og markedsføring og markedsføring for Constancy Digital Resources. “Et mer og mer rettferdig sant alternativ for investorer på jakt etter adgang til bitcoin har understreket behovet for en mer rolleform for produkter som tilbyr reklame for eiendelen. Elsker BlockFi, vi skårer sammenkobling av moderne produkter sms låne institusjonelle løsninger som tilbyr høykaliber sikkerhet, og som muliggjør bredere bruk av digitale kilder. ”

Ansvarsfraskrivelse: Kunder må være lydløse i moderate mengder sms låne tanke på finansieringsmålene og risikoen så smart som kostnadene og gebyrene til Belief fremover å investere. Flere poster kan komme godt opp per sjanse, og dessuten bli avslørt i Beliefs ikke-offentlige plasseringsmemorandum. Les ikke-offentlig plasseringsmemorandum i moderasjon fremover for å investere.

Ingenting i denne kunngjøringen ønsker å bli tolket som en anmodning om en retningslinje for å gripe eller tilby, eller forslag, for å danne eller eliminere sikkerhet, råvare, finansiering eller å score i en variert transaksjon. Postene som er utstyrt sms låne denne kunngjøringen er ikke lenger ment for distribusjon til, eller utøvelse av, en bestemt person eller enhet i noen jurisdiksjon eller land, og effekten av slik distribusjon eller utøvelse vil være i strid sms låne forskrifter eller forskrifter. Denne kunngjøringen er ikke lenger rettet mot en bestemt person i noen jurisdiksjon, effekten av at nyhetsbrevet eller tilgjengeligheten av kunngjøringen er ulovlig, på grunnlag av den aktuelle personens nasjonalitet, leveffekt eller på annen måte.

Investeringer i troen innebærer risiko, og verdien på troens aksjer kan gå godt per sjanse, og dessuten rykke ned.

Verken BlockFi eller noen av dets tilknyttede selskaper eller representanter gir sjenerøs, skattemessig eller regnskapsrådgivning. Det er topp å lydløst konsultere dine sjenerøse og / eller skatterådgivere fremover for å gjøre økonomiske valg.

Stenger så et stykke på

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *